De juiste definitie van mantelzorg.

Allereerst is het erg belangrijk om te weten waar mantelzorg nu precies voor staat. Hierbij de juiste definitie waar mantelzorgers over het algemeen onder vallen:

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Dit zijn vaak familieleden, kennissen of vrienden van iemand die langdurig of chronisch ziek is en waar men langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week voor moet zorgen.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Doordat de woorden mantelzorg en vrijwilligerswerk vaak voorbij komen en veel gebruikt worden, worden deze woorden ook vaak door elkaar heen gebruikt terwijl er een groot verschil is tussen de twee.

  • Een mantelzorger heeft vaak niet de keuze om te gaan zorgen. Doordat een familielid langdurig ziek wordt, willen zij graag deze taak op zich nemen doordat zij een emotionele band hebben. Hierdoor hebben ze een 24-uurs zorgtaak die een hele lang tijd voort kan duren en waarbij stoppen geen optie is. Daarnaast verrichten zij kleine verpleegkundige handelingen.
  • Vrijwilligerswerk is juist het tegenovergestelde. Zij kiezen ervoor om te zorgen en kunnen zelf bepalen voor welk aantal uur en kunnen hier ook op ieder moment weer mee stoppen. Als laatste zijn zijn niet bevoegd om verpleegkundige handelingen uit te voeren.

Vrijwilligerswerk kan wel perfect ingezet worden als fijne ondersteuning van bijvoorbeeld een mantelzorger.

 

 

De dagelijkse handelingen en strubbelingen van een mantelzorger.

Wanneer er zich een situatie voordoet waardoor u of iemand in uw omgeving direct als mantelzorger wordt aangewezen verandert het leven drastisch. Er wordt een hele verantwoordelijkheid op de schouders gelegd en dit kan uiteraard voor stressvolle situaties leiden. Daarnaast moet deze taak vaak gecombineerd worden met een fulltime of parttime baan en is mantelzorg absoluut een 24-uurs taak waarin er veel van de mantelzorgen gevraagd wordt.

Dit wordt vaak erg onderschat en vergeten. Daarom is het zeer belangrijk om hier eens iets vaker bij stil te staan.

RED langer thuis wonen in combinatie met mantelzorg.

Kent u een mantelzorger en wilt u graag een steentje bijdragen? Vraag of u een handje kunt helpen bij de dagelijkse handelingen en maak u samen sterk om mantelzorgers te ondersteunen.

Wanneer er gekeken wordt naar hulpbehoevende ouderen waarbij directe communicatie bij een calamiteit gewenst is kan RED de uitkomst bieden. Door het dragen van persoonsalarmering en het plaatsen van elektronische toegang wordt een mantelzorger direct gecontacteerd in geval van nood. Zo hoeft deze zich geen zorgen te maken op de momenten dat hij of zij niet aanwezig is.

De goede zorgen van een mantelzorger zorgen ervoor dat men met plezier langer thuis blijft wonen!